รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

ทั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง - ไฟฟ้าแรงต่ำ งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เดินระบบไฟฟ้า

ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและระบบป้องกันอัคคีภัย

บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบระบบการทำงาน Fire Alarm‎

รับงานรับติดตั้งเดินระบบท่ออุตสาหกรรม

ท่อระบายอากาศ ท่อดัก ท่อดูดอากาศ ท่อประปา
ท่อโปรดักส์ ท่อสารเคมี ท่อสตีม ท่อไอน้ำ
ท่อน้ำร้อน-น้ำเย็น ท่อลม

งานออกแบบและติดตั้งตู้คอนโทรล

ตู้ MDB ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้โหลดเซ็นเตอร์

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ออกแบบ ติดตั้งระบบท่อโรงงาน
ออกแบบ ประกอบ ติดตั้งตู้คอนโทรล ชลบุรี
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

ทั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง - ไฟฟ้าแรงต่ำ งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เดินระบบไฟฟ้า

ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและระบบป้องกันอัคคีภัย

บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบระบบการทำงาน Fire Alarm‎

รับงานรับติดตั้งเดินระบบท่ออุตสาหกรรม

ท่อระบายอากาศ ท่อดัก ท่อดูดอากาศ ท่อประปา
ท่อโปรดักส์ ท่อสารเคมี ท่อสตีม ท่อไอน้ำ
ท่อน้ำร้อน-น้ำเย็น ท่อลม

งานออกแบบและติดตั้งตู้คอนโทรล

ตู้ MDB ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้โหลดเซ็นเตอร์

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ออกแบบ ติดตั้งระบบท่อโรงงาน
ออกแบบ ประกอบ ติดตั้งตู้คอนโทรล ชลบุรี

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบไฟฟ้าโรงงาน งานระบบท่ออุตสาหกรรม งานระบบระบายอากาศ-บำบัดอากาศเสียและระบบแอร์โรงงานสร้างห้องคลีนรูม งานโยธา ศรีราชา ชลบุรี

TSE ทีมวิศวกรมืออาชีพและช่างชำนาญการมีความเชี่ยวชาญ

คำนึงถึงความปลอดภัย

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน

การออกแบบระบบที่ดี

แนะนำบริษัทติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

มีประสิทธิภาพสูง

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน ชลบุรี

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

บริการรับงานออกแบบรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเราเป็นทีมงานวิศวกรที่ครบวงจร ทำงานภายใต้แนวคิดของความปลอดภัย ตั้งใจเน้นการออกแบบระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงาน ให้คำปรึกษาและดูแลบริการหลังการส่งมอบงาน

Title Image
ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

บริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารทั้งไฟแรงสูงและแรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเทิร์นคีย์ (Turn Key Project) รับแก้ปัญหาไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเดิม Function test พร้อมวางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย บริหารและจัดการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • งานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าอาคาร (Electrical Work) ทั้งไฟแรงสูงและแรงต่ำ รับแก้ปัญหาไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเดิม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่
 • งานออกแบบและติดตั้งงานระบบคลีนรูม (Clean room design and installation)
 • งานออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบท่อลม ท่อแอร์ (Air-conditioning and Ventilation Systems)
 • ระบบบำบัดอากาศเสีย (Air Pollution System) ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber)
 • บริการขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม ติดตั้งเครื่องจักร ขนส่งรื้อถอน เครื่องจักรขนาดใหญ่เล็ก งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
งานระบบโรงงาน ชลบุรี เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

บทความ

ขั้นตอนในการก่อสร้างโรงงาน

เจ้าของโครงการจ้างออกแบบ และจัดให้มีผู้รับเหมา เข้ามาประมูลงานก่อสร้าง เมื่อได้ผู้รับเหมาจึงเริ่มทำการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ

การออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน

ระบบไฟฟ้ามีหลายขนาด หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การออกแบบระบบไฟฟ้า ต้องคำนึงถึง เสถียรภาพของระบบ การบำรุงรักษา ในอนาคตด้วย

การติดตั้งสายไฟฟ้าในโรงงาน

การติดตั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยภายในโรงงานมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่เชียวชาญ TSE

งานออกแบบติดตั้งระบบห้องคลีนรูม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบท่อน้ำ ดับเพลิง ระบบท่อแอร์ ต่างๆ ในอุตสาหกรรม เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

ไฟฟ้าอาคารทั้งไฟแรงสูงและแรงต่ำ ระบบเทิร์นคีย์ (Turn Key Project) รับแก้ปัญหาไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเดิม Function test พร้อมวางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย บริหารและจัดการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ศรีราชา ชลบุรี

 

บริษัทติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูง ชลบุรี

 

 • งานออกแบบประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด (Switch Board) ตู้คอนโทรล โหลดเซ็นเตอร์ ตู้ MDB
 • รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน (Improve power factor electrical system)
 • ติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า UPS เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
 • รับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล ระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม PLC
 • บริการ PM (Preventive Maintenance) บริการตรวจเช็ค ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ซ่อมบำรุงตู้ ACB Capacitor ตรวจสอบตู้ MDB ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Function Test) และ ตู้คาปาซิเตอร์ (CAP BANK)
 • บริษัทรับเหมางานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือน หรือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System และ รับเหมาติดตั้งท่อดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

 

งานติดตั้งระบบห้องคลีนรูม (Clean room design and installation)
 • ติดตั้งแอร์ ชาวเวอร์ (Air Shower) ห้องเป่าลมขจัดฝุ่น
 • ห้องสะอาดห้องปลอดเชื้อ
 • ห้องควบคุมความชื้นในอากาศ แบบติดตั้งระบบ HVAC

ออกแบบระบบท่อโรงงาน ชลบุรี

รับเหมา ออกแบบติดตั้ง ระบบระบายอากาศ (Ventilation)

ระบบปรับอากาศ (AHU) ท่อส่งลมสําหรับระบบระบายอากาศ (Exhaust air duct) ท่อลมเติมอากาศ (Fresh air duct) ท่อดักท์อุตสาหกรรม ท่อดักท์แอร์ ท่อจ่ายลม (Supply air duct)

 

งานติดตั้งระบบท่อ (Piping system)

ท่อน้ำเย็น ระบบหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ รับซ่อมระบบท่อน้ำเย็น ระบบหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ (CHILLER)

 

ระบบบำบัดอากาศเสีย (Air Pollution System)

ควบคุมมลภาวะ กำจัด ฝุ่น ควัน กลิ่น ไอกรด ไอสารเคมี ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber)

 

งานปรับปรุงกระบวนการผลิต งานขนย้ายเครื่องจักร งานติดตั้งเครื่องจักรทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็ก

บริการในพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน ตำบลบึง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หนองขาม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทุ่งสุขลา ศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บ้านฉาง ระยอง

 

วางระบบท่อโรงงาน ชลบุรี

 

ติดต่อสอบถามเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ท่อลม อากาศ ชลบุรี ศรีราชา
0-3804-2323, 098-926-9424, 089-627-9144