งานระบบโรงงาน ชลบุรี เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
งานระบบโรงงาน ชลบุรี เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

งานระบบโรงงาน ชลบุรี เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน


บริการรับงานออกแบบรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมงานติดตั้งระบบภายในโรงงาน โดยเราเป็นทีมงานวิศวกรที่ครบวงจร ทำงานภายใต้แนวคิดของความปลอดภัย ตั้งใจเน้นการออกแบบระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงาน

ให้คำปรึกษาและดูแลบริการหลังการส่งมอบงาน
Alt 01
Company profile
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

ขั้นตอนในการก่อสร้างโรงงาน

Panel 01

เจ้าของโครงการจ้างออกแบบ และจัดให้มีผู้รับเหมา เข้ามาประมูลงานก่อสร้าง เมื่อได้ผู้รับเหมาจึงเริ่มทำการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ

การออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน

การออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน

ระบบไฟฟ้ามีหลายขนาด หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การออกแบบระบบไฟฟ้า ต้องคำนึงถึง เสถียรภาพของระบบ การบำรุงรักษา ในอนาคตด้วย

การติดตั้งสายไฟฟ้าในโรงงาน

การติดตั้งสายไฟฟ้าในโรงงาน

การติดตั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยภายในโรงงานมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ผลงานจากทาง TSE