งานระบบโรงงาน ชลบุรี เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
งานระบบโรงงาน ชลบุรี เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

งานระบบโรงงาน ชลบุรี เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

ผู้นำด้านงานระบบไฟฟ้า และงานติดตั้งก่อสร้างโรงงานครบวงจร

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

 

บริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารทั้งไฟแรงสูงและแรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเทิร์นคีย์ (Turn Key Project) รับแก้ปัญหาไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเดิม Function test พร้อมวางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

บริหารและจัดการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

 

บริการรับงานออกแบบรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมงานติดตั้งระบบภายในโรงงาน โดยเราเป็นทีมงานวิศวกรที่ครบวงจร ทำงานภายใต้แนวคิดของความปลอดภัย ตั้งใจเน้นการออกแบบระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงาน

ให้คำปรึกษาและดูแลบริการหลังการส่งมอบงาน
Alt 01
ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ชลบุรี
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ชลบุรี

ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ชลบุรี

ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ชลบุรี รับเหมาออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร รับเดินระบบไฟฟ้าโรงงาน เดินระบบไฟฟ้าอาคาร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง High voltage ออกแบบผลิตติดตั้งตู้ MDB, ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้ควบคุมและ ตู้แคปแบงค์ Capacitor Bank ไฟฟ้าแรงต่ำ Low voltage ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลบึง บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ปลวกแดง มาบตาพุด ระยอง บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำงานภายใต้แนวคิดของความปลอดภัย ตั้งใจเน้นการออกแบบระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งาน ให้คำปรึกษาและดูแลบริการหลังการขายหลังจากส่งมอบงานโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ เพื่อการประหยัดเพิ่มผลกำไร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่กับคุณธรรม โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมตลอดไป บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานในพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน ตำบลบึง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หนองขาม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทุ่งสุขลา ศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บ้านฉาง ระยอง ต้องการออกแบบติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับอาคาร โรงงาน นิคม ชลบุรี ระยอง เบอร์โทรติดต่อ : 0-3804-2323, 098-926-9424, 089-627-9144 ที่ตั้งบริษัท : 207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

บริษัทรับติดตั้งตู้ MDB ชลบุรี
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

บริษัทรับติดตั้งตู้ MDB ชลบุรี

บริษัทรับติดตั้งตู้ MDB ชลบุรี

บริษัทรับติดตั้งตู้ MDB ชลบุรี รับเหมาออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร รับเดินระบบไฟฟ้าโรงงาน เดินระบบไฟฟ้าอาคาร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง High voltage ออกแบบผลิตติดตั้งตู้ MDB, ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้ควบคุมและ ตู้แคปแบงค์ Capacitor Bank ไฟฟ้าแรงต่ำ Low voltage ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลบึง บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ปลวกแดง มาบตาพุด ระยอง บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำงานภายใต้แนวคิดของความปลอดภัย ตั้งใจเน้นการออกแบบระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งาน ให้คำปรึกษาและดูแลบริการหลังการขายหลังจากส่งมอบงานโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ เพื่อการประหยัดเพิ่มผลกำไร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่กับคุณธรรม โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมตลอดไป บริการออกแบบติดตั้งMDBโรงงานในพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน ตำบลบึง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หนองขาม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทุ่งสุขลา ศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บ้านฉาง ระยอง ต้องการออกแบบติดตั้งMDBสำหรับอาคาร โรงงาน นิคม ชลบุรี ระยอง เบอร์โทรติดต่อ : 0-3804-2323, 098-926-9424, 089-627-9144 ที่ตั้งบริษัท : 207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

รับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ชลบุรี
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

รับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ชลบุรี

รับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า

รับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ชลบุรี งานรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระยอง ปักเสาไฟฟ้า วางเสาไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ลากสายไฟฟ้า พาดสายไฟฟ้า เดินรางไฟฟ้า ทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และ ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำงานภายใต้แนวคิดของความปลอดภัย ตั้งใจเน้นการออกแบบระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งาน ให้คำปรึกษาและดูแลบริการหลังการขายหลังจากส่งมอบงานโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ เพื่อการประหยัดเพิ่มผลกำไร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่กับคุณธรรม โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมตลอดไป บริการออกแบบรับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน ตำบลบึง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หนองขาม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทุ่งสุขลา ศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บ้านฉาง ระยอง ต้องการรับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับอาคาร โรงงาน นิคม ชลบุรี ระยอง เบอร์โทรติดต่อ : 0-3804-2323, 098-926-9424, 089-627-9144 ที่ตั้งบริษัท : 207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

รับติดตั้งตู้ MDB โรงงานชลบุรี
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

รับติดตั้งตู้ MDB โรงงานชลบุรี

รับติดตั้งตู้ MDB โรงงานชลบุรี

รับติดตั้งตู้ MDB โรงงานชลบุรี รับออกแบบประกอบติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB ตู้แคปแบงค์ (cap bank) ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Electric power stabilizer) ระบบสำรองไฟฟ้า UPS ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electric power generator) บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำงานภายใต้แนวคิดของความปลอดภัย ตั้งใจเน้นการออกแบบระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งาน ให้คำปรึกษาและดูแลบริการหลังการขายหลังจากส่งมอบงานโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ เพื่อการประหยัดเพิ่มผลกำไร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่กับคุณธรรม โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมตลอดไป บริการรับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงานในพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน ตำบลบึง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หนองขาม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทุ่งสุขลา ศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บ้านฉาง ระยอง ต้องการรับเหมาติดตั้งตู้ MDBสำหรับอาคาร โรงงาน นิคม ชลบุรี ระยอง เบอร์โทรติดต่อ : 0-3804-2323, 098-926-9424, 089-627-9144 ที่ตั้งบริษัท : 207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชลบุรี
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชลบุรี

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัทรับเหมางานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร โรงงาน นิคม ชลบุรี ปักเสาไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง 100 kva, 160 kva, 250 kva, 315 kva, 500 kva รับติดตั้งหม้อแปลงจัดหาตามสเปค ทุกขนาดเพื่อขอใช้ไฟจากการไฟฟ้าภูมิภาค ควบคุมงานติดตั้งโดยวิศวกรที่เชี่ยวชาญ ตำบลบึง บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ปลวกแดง มาบตาพุด ระยอง บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำงานภายใต้แนวคิดของความปลอดภัย ตั้งใจเน้นการออกแบบระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งาน ให้คำปรึกษาและดูแลบริการหลังการขายหลังจากส่งมอบงานโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ เพื่อการประหยัดเพิ่มผลกำไร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่กับคุณธรรม โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมตลอดไป บริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงานในพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน ตำบลบึง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หนองขาม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทุ่งสุขลา ศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บ้านฉาง ระยอง ต้องการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับอาคาร โรงงาน นิคม ชลบุรี ระยอง เบอร์โทรติดต่อ : 0-3804-2323, 098-926-9424, 089-627-9144 ที่ตั้งบริษัท : 207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

รับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชลบุรี
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

รับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชลบุรี

รับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชลบุรี

รับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร โรงงาน นิคม ชลบุรี งานย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า แก้ไขปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าร้อนผิดปกติจากปัญหาฮาร์มอนิก ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำรองเพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้นำหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหาชำรุดเสียหายมาตรวจเช็คความเสียหาย ทำเสนอราคา ให้ทราบก่อนซ่อม ตำบลบึง บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ปลวกแดง มาบตาพุด ระยอง บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำงานภายใต้แนวคิดของความปลอดภัย ตั้งใจเน้นการออกแบบระบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งาน ให้คำปรึกษาและดูแลบริการหลังการขายหลังจากส่งมอบงานโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ เพื่อการประหยัดเพิ่มผลกำไร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่กับคุณธรรม โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมตลอดไป บริการรับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงานในพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน ตำบลบึง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หนองขาม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทุ่งสุขลา ศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บ้านฉาง ระยอง ต้องการรับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับอาคาร โรงงาน นิคม ชลบุรี ระยอง เบอร์โทรติดต่อ : 0-3804-2323, 098-926-9424, 089-627-9144 ที่ตั้งบริษัท : 207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

ขั้นตอนในการก่อสร้างโรงงาน

Panel 01

เจ้าของโครงการจ้างออกแบบ และจัดให้มีผู้รับเหมา เข้ามาประมูลงานก่อสร้าง เมื่อได้ผู้รับเหมาจึงเริ่มทำการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ

การออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน

Panel 02

ระบบไฟฟ้ามีหลายขนาด หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การออกแบบระบบไฟฟ้า ต้องคำนึงถึง เสถียรภาพของระบบ การบำรุงรักษา ในอนาคตด้วย

การติดตั้งสายไฟฟ้าในโรงงาน

Panel 03

การติดตั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยภายในโรงงานมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ผลงานจากทาง TSE

ตอกเสาเข็ม

ตอกเสาเข็ม

ติดตั้งเครื่องจักรโรงงานชลบุรี

ติดตั้งเครื่องจักรโรงงานชลบุรี

รับเหมาเทพื้นคอนกรีต

รับเหมาเทพื้นคอนกรีต

วางระบบอุตสาหกรรม

วางระบบอุตสาหกรรม

บริษัทรับเหมมติดตั้งระบบท่อ ชลบุรี

บริษัทรับเหมมติดตั้งระบบท่อ ชลบุรี

เทพื้นคอนกรีตโรงงาน

เทพื้นคอนกรีตโรงงาน

ออกแบบวางระบบท่อโรงงาน

ออกแบบวางระบบท่อโรงงาน

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงโรงงาน ชลบุรี

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงโรงงาน ชลบุรี

วางระบบท่อโรงงาน ชลบุรี

วางระบบท่อโรงงาน ชลบุรี

ติดตั้งท่ออุตสาหกรรม ชลบุรี

ติดตั้งท่ออุตสาหกรรม ชลบุรี

ออกแบบระบบท่อในโรงงาน ชลบุรี

ออกแบบระบบท่อในโรงงาน ชลบุรี

ออกแบบระบบโรงงาน ชลบุรี

ออกแบบระบบโรงงาน ชลบุรี

ปรับปรุงระบบระบายอากาศโรงงาน ชลบุรี

ปรับปรุงระบบระบายอากาศโรงงาน ชลบุรี

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงโรงงาน ชลบุรี

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงโรงงาน ชลบุรี

งานเดินสายไฟนอนอาคาร

งานเดินสายไฟนอนอาคาร

ช่างติดตั้งแอร์ในอาคาร ชลบุรี

ช่างติดตั้งแอร์ในอาคาร ชลบุรี

บริการขนย้ายตู้ควบคุมโรงงาน

บริการขนย้ายตู้ควบคุมโรงงาน

งานวางระบบท่อดับเพลิงอุตสาสาหกรรม ชลบุรี

งานวางระบบท่อดับเพลิงอุตสาสาหกรรม ชลบุรี

ปรับปรุงระบบดับเพลิงโรงงานชลบุรี

ปรับปรุงระบบดับเพลิงโรงงานชลบุรี

ติดตั้งงานท่อลมอุตสาหกรรม ชลบุรี

ติดตั้งงานท่อลมอุตสาหกรรม ชลบุรี

ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน ชลบุรี

ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน ชลบุรี

ออกแบบระบบดับเพลิงในโรงงาน

ออกแบบระบบดับเพลิงในโรงงาน

บริษัทติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน

บริษัทติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน

ติดตั้งตูควบคุมไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี

ติดตั้งตูควบคุมไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี

ติดตั้งระบบแสงสว่างโรงงาน นิคม ชลบุรี

ติดตั้งระบบแสงสว่างโรงงาน นิคม ชลบุรี

การก่อสร้างรากฐานโรงงาน

การก่อสร้างรากฐานโรงงาน

ติดตั้ง Steel Diesel Tank

ติดตั้ง Steel Diesel Tank

ติดตั้งถังเหล็กโรงงาน

ติดตั้งถังเหล็กโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างระบบโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างระบบโรงงาน

ออกแบบติดตั้งระบบ ตู้คอนโทรล

ออกแบบติดตั้งระบบ ตู้คอนโทรล